Frachise

Nails For You Franchise

Er du interessert I å åpne opp ett Nails For You neglestudiuo I din egen by?For øyeblikket så tar vi imot søknader fra potensielle søkere som møter våre spesifikke krav.

Vi ser etter erfarne studio eiere/ negledesignere som vil utvikle deres negle salong videre til neste nivå.

En grunnleggende forståelse for merkevarebygging, produkt /service forståelse og felles markedsføring for å videreutvikle kundemassen.

Hvis du møter disse kriteriene fortsett til følgende:

Steg 1:

Les igjennom FAQ spørsmålene under  

Steg 2:

Fyll in Franchaise søknadsskjema som du finner I enden av FAQ seksjonen.Send det deretter på mail til sbl@scandinavianbeautylounge.no

Spørsmål #1                                                                                                                                                                                       HVA ER FRANCHISING?

Franchising er ett system hvor en vellykket forretning/studio kan videreutvikle sitt salg og distribusjon av varer og tjenester ved å gå isammen med andre vellykkede studier å jobbe under ett felles annerkjent merkenavn.

Franchise foregår ved at ett firma “leier” ut sitt merkenavn og de operasjonelle metodene. Til en annen person / firma.I fellesskap signerer man da en kontrakt som regulerer disse forholdene. 

Utleier gird a support og til en hvis grad av kontroll over hvordan  leier opererer under merkenavnet. I bytte for dette så betaler leier betaler ett gebyr (kallt a franchise gebyr), og ett kontinuerlig geby (royalty) for å bruke merkenavnet og de operasjonelle metodene.

Sentralt for ett slikt konsept er felles bruk av råvarer” overføæring av erfaringer, utvikling av service og tjenester samt felles markedsføring, uavhengig av geografisk lokasjon.

Spørsmål #2
Hva innebærer det for mitt neglestudio ved franchaise

Videresalg av Nails For You`s varesortiment Tilby felles servicegrad relatert til Nails For You`s utvalg av manikyr,pedikyr neglepleie og negledesign. Bruke Nails For You`s logo, varemerke I forbindelse med markedsføring. Felles kursvirksomhet og videreutdannelse for å øke kompetanse og forretningutviklingen. Redusert markedsføringskostander pga. felles markedsføring Initiellt kurs til 50% reduserte priser som omhandler utvikling av neglestudio til en sunn bedrift. Kurs til etterutdannelse Deltagelse på seminar nasjonalt med gjevne mellomrom for erfaringsoverføring

Spørsmål #3
må jeg være innehaver av ett neglestudio for å bli vurdert som franchaise for Nails For You.

Nei. Det er absolutt en fordel men ikke ett absolutt behov. Men kompetanse og kvaliteter vil bli sjekket og etterprøvd.

Spørsmål #4
hva er det initielle gebyr for å bli nails for you FRANCHISEE?
                                    

For å kunne bli ett Nails For You franchisee, vil du matte betale ett engangsgebyr på 30000 som vil forfalle I det øyeblikk man signerer franchise avtalen.

Spørsmål#5                                                                                                                                         hvor lenge varer mitt franchaise medlemskap?

Den initielle perioden for din franchanchise er for en periode på 5 år og begynner den dagen begge parter har signert avtalen.Forutsatt at du har operert korrekt eter avtalen du vil ha en opsjon på 120 dager til å fornye avtalen.

Spørsmål #6
Hva er de løpende kostnadene for å være nails for you FRANCHISEE? Betaler jeg royalty?

Hver Nails For You  franchisee må betale 7,5 % royalty på månedlig brutto salg. Dette er vanlig praksis !

Spørsmål #7
Hvilket utstyr vil jeg trenge og hvor kjøper jeg dette?

Du vil trenge blandt annet alt utstyr for en standard neglesalong.En standard liste over utstyr med spesial tillpassede forslag til bli avtalt og supplert . Alt nødvendig utstyr vil bli kjøpt igjennom Nails For You.

Spørsmål  #8
Hvor vil jeg få kjøpt alle nødvendige produkter for å inneha alle Nails For you `s tjenester og er jeg forpliktet til å kjøpe alle produktene igjennom Nails For You?

Nails For  You vil supplere deg med alle nødvendige råvarer og tjekisk utstyr for å drive din salong.Dette forsikrer at dine råvarer er av ypperste kvalitet og at alle får den samme service.